Általános Szerződési Feltételek

Noran Gyapjú Bt.

www.nemezeljteis.hu

Hatályba lépés napja 2020.03.01.

I. Bevezető rendelkezések

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: általános szerződési feltételek vagy ÁSZF) a Noran Gyapjú Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett, a www.nemezeljteis.hu internetes címen elérhető webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) történő vásárlás folyamatára, a Szolgáltató által értékesített termékek adásvételére vonatkozó szerződések létrejöttére, teljesítésére, illetve a Webáruház működésére vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

A jelen ÁSZF hatálya, a mindenkor hatályos tartalma szerint kiterjed mindazon természetes, illetve jogi személyekre, akik, illetve amelyek a Webáruházat használják, ott regisztrálnak, megrendelést adnak le, terméket vásárolnak (a továbbiakban: Felhasználó vagy Vásárló).

Az ÁSZF az V/.5. pontban meghatározott napon lép hatályba és határozatlan időtartamra szól. Az egyes megrendelésekre és az azok alapján létrejövő adásvételi szerződésekre a megrendelés Felhasználó általi leadásakor hatályos ÁSZF vonatkozik.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan bármikor módosítsa. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra is, hogy a Webáruházat, annak működését egyoldalúan bármikor módosítsa.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben érvényre juttatja a fogyasztói érdekek védelmét szolgáló jogszabályok rendelkezéseit.

II. A Szolgáltató adatai

Cégnév: Noran Gyapjú Betéti Társaság (rövidített neve: Noran Gyapjú Bt.)

Székhely: 2083 Solymár, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.

Telephely: 2083 Solymár, Panoráma utca 8.

Nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 13-06-071907

Adószám: 26645254-1-13 (nem alanya az általános forgalmi adónak)

Számlaszám: 11742537-21452732

Telefonszám: +36305648580 és +36304499103

Elektronikus levelezési cím: nemezeljteis@gmail.com

A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosító tárhelyszolgáltató:

Név: Rackforest Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Telefonszám: 06703624785

Elektronikus levelezési címe: info@rackforest.com

A Szolgáltató az üzleti tevékenységét a székhelyén végzi.

A Szolgáltató a fogyasztói panaszokat a jelen ÁSZF IV/2. fejezetében meghatározott elérhetőségeken és módokon fogadja.

A Noran Gyapjú Bt. az ÁFA törvény értelmében alanyi adómentesnek minősül, ekként a termékek feltüntetett árai ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

A Noran Gyapjú Bt. nem veti alá magát a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti vagy más magatartási kódexnek, de a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen gyakorlattól természetesen enélkül is tartózkodik.

III. Vásárlás a Webáruházban: a vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte és teljesítése

1. Önkéntes regisztráció

A Webáruházban a vásárlás nincs regisztrációhoz kötve, lehet „Vendég” -ként is vásárolni. A vásárlás során, a rendelés leadásakor van azonban lehetőség regisztrációra: a rendelés 2. lépésénél, a „Számlázási és Szállítási adatok” oldalon a „Fiók létrehozása” előtti négyzet kipipálásával.

Az önkéntes regisztráláshoz a felhasználó megadja a megrendeléshez szükséges adatokat (név, telefonszám, szállítási cím, cégadatok, számlázási cím stb.). A felhasználónevet a webáruház automatikusan generálja a Vásárló vezeték- és keresztnevéből. A regisztráció végrehajtásához a Felhasználónak nyilatkoznia kell arról, hogy az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek elfogadja. Ezt a nyilatkozatot a Felhasználó úgy teheti meg, hogy a regisztrációs felületen („Számlázási és Szállítási adatok) az Adatkezelési tájékoztató elfogadásáról szóló szövegrész („az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem és elfogadom. Személyes adataim kezeléséhez szükséges hozzájárulásomat megadom”) előtti rubrikát bejelöli. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadásáról szóló nyilatkozat szövege közvetlenül az Adatkezelési tájékoztatóra mutató linket tartalmaz, így a Felhasználó ezeket a linkeket használva is eljuthat a Webáruház honlapján elhelyezett szöveghez.

Az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása a regisztráció sikeres végrehajtásának feltételét képezi.

Sikeres regisztráció esetén a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi el a felhasználónévhez tartozó, automatikusan generált felhasználónevet és jelszót. A jelszó később a Felhasználó által szabadon megváltoztatható.

A regisztráció során megadott/létrejött felhasználónév és jelszó megadásával a Felhasználó a „Bejelentkezés” gombra való kattintást követően bejelentkezhet és hozzáférhet felhasználói felületéhez. A felhasználói felületen tárolásra kerülnek a Felhasználó által megadott adatok, valamint a Felhasználó megrendeléseinek adatai. A Felhasználó az általa megadott adatokat – a felhasználónév kivételével – a felhasználói felületére történő bejelentkezés után bármikor módosíthatja.

A regisztráció a Felhasználónak a regisztrált e-mail címéről elektronikus üzenet formájában a Szolgáltatóhoz eljutatott kérésére törlésre kerül. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználói felület visszaélésszerű használata esetén a felhasználói felületet előzetes értesítés nélkül törölje.

A regisztrációt követően a Felhasználó akár felhasználói felületére történő bejelentkezéssel, akár bejelentkezés nélkül is adhat le megrendelést. A leadott megrendelés adatai a bejelentkezéssel és a bejelentkezés nélkül leadott megrendelés esetében is rögzítésre kerülnek a Felhasználó által megadott e-mail címhez tartozó felhasználói felületen.

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelési szabályokat az Adatkezelési szabályzat rögzíti.

2. A vásárlás menete

A felhasználó a Webáruházban, a menürendszer segítségével való böngészés során választhatja ki a megvásárolni kívánt terméket.

A megvásárolni kívánt termék lényeges tulajdonságairól, vételáráról (szükség esetén egységáráról), cikkszámáról, a Felhasználó a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre vagy a termék nevére történő kattintást követően, a termékre vonatkozó részletes információt tartalmazó oldalon tájékozódhat.

Ezen, a termékre vonatkozó részletes információt tartalmazó oldalon található a  „Kosárba teszem” feliratú virtuális gomb is.

A megvásárolni kívánt terméket a vásárláshoz a virtuális kosárba kell helyezni. A kosárba helyezés előtt a Felhasználó meghatározhatja, hogy az adott termékből milyen mennyiséget kíván megvásárolni. A mennyiség megadása darabszám szerint történik.

Azon termékek esetében, amelyeket a Szolgáltató tömegre értékesít, a termékre vonatkozó részletes információt tartalmazó oldalon a Szolgáltató feltünteti azt is, hogy 1 db terméknek az adott termék tekintetében milyen tömegű termék felel meg. A Felhasználó ekként a darabszám módosításával változtathatja – a darabszámmal arányosan – az adott termék megvásárolni kívánt, tömeg szerinti mennyiségét is. A megvásárolni kíván tömeg szerinti mennyiség a következők szerint állapítható meg: darabszám szorozva az egy darabnak megfelelő tömeggel.

A kosárba helyezés akként történik, hogy a Felhasználó a megvásárolni kívánt termékre vonatkozó részletes információt tartalmazó oldalon a „Kosárba teszem” feliratú virtuális gombra kattint.

A „Kosárba teszem” gombra kattintással az adott termék a kosárba kerül. A kosárba helyezés önmagában nem minősül megrendelésnek, tehát a kosárba helyezés nem jelenti azt, hogy a Felhasználó köteles is megvásárolni a kosárba helyezett terméket.

Amennyiben valamely termék nincs a Szolgáltató rendelkezésére álló készleten, illetve csak kevesebb mennyiségben, mint amit a Felhasználó a kosarába kíván rakni, úgy az adott termék kosárba helyezését a Felhasználó nem tudja végrehajtani vagy csak kevesebb mennyiségben.

A kosár tartalmának megtekintéséhez a bevásárló táskát ábrázoló szimbólumra, majd a „Kosár” feliratú virtuális gombra kell kattintani, így jut a Felhasználó a Kosár tartalmát mutató oldalra. A Kosár tartalmát a Felhasználó megtekintheti úgy is, hogy a bevásárló táskát ábrázoló szimbólumra vezeti az egérmutatót. A Kosár tartalmának összegzése ily módon megmutatkozik. Ily módon megmutatkozik egy „Kosár”  és egy „Pénztár” feliratú gomb is. A Felhasználó a „Kosár” gombra történő kattintással is eljuthat a kosár tartalmát mutató oldalra. A kosár tartalma itt még szabadon szerkeszthető, illetve ezen az oldalon a szállítás módja is kiválasztható.

A „Pénztár” feliratú gombra kattintással, a kosár tartalmát mutató oldalt kihagyva, a „Számlázási és szállítási adatok” felületre lehet jutni.

A vásárlás további lépései:

2.1. Kosár (opcionális)

2.2. Pénztár (Számlázási és Szállítási adatok)

2.3. Tájékoztatás a rendelés beérkezéséről (Befejezés)

2.1.

„Kosár” megjelölésű felület –a Kosár tartalma és annak módosítása

A kosárba helyezett termékek a kosár tartalmát mutató „Kosár” felületen a kosárból tetszőlegesen eltávolíthatók, illetve darabszámuk módosítható. További böngészés útján a Kosárhoz újabb termékek is adhatók a „Vásárlás folytatása” virtuális gomb megnyomásával.

A termék kosárból való eltávolítása a kosárba helyezett termékre vonatkozó sor elején található, keresztet ábrázoló szimbólumra („Törlés” gombra) kattintással történik.

A darabszám módosítása a kosárba helyezett termékre vonatkozó sorban a kívánt darabszám értelemszerű megadásával és a „Kosár frissítése” virtuális gomb megnyomásával történik.

A Kosár tartalmát mutató „Kosár” felületen található „Vásárlás folytatása” feliratú gombra történő kattintás után a Felhasználó tovább folytathatja a Webáruházban való böngészést.

A „Kosár” felületen adhatja meg a Felhasználó a kedvezményre jogosító kuponjának, utalványának adatait is.

„Kosár” megjelölésű felület – „Tovább a pénztárhoz” virtuális gomb

Amikor a Felhasználó a Webáruházban való böngészést befejezte és a Kosárban található termékeket meg kívánja vásárolni, a megrendelés folyamatában a Szállítási mód és a Fizetési mód megadásával haladhat tovább. A Felhasználó a „Tovább a pénztárhoz” virtuális gombra kattintva jut a vásárlás következő lépését jelentő „Számlázási és Szállítási adatok” felületre.

2.2.

„Számlázási és Szállítási adatok”  felület

A Felhasználó a Szállítási módot és a Fizetési módot is a „Számlázási és Szállítási adatok” felületen választhatja ki. (A Szállítási és Fizetési módokról a jelen ÁSZF-nek a későbbi, III/7-8. fejezetei rendelkeznek részletesen)

Ezen a felületen a Felhasználó láthatja a rendelés tartalmát, valamint az általa választott Szállítási módot és itt választhatja ki a kívánt Fizetési módot. Ezeket az adatokat a Felhasználó itt még ellenőrizni tudja.

Ezen az oldalon a Szállítási mód és a Fizetési mód még változtatható.

Kosár tartalma azonban már nem módosítható, de a böngészőnek azzal a gombjával, amellyel az előzmények felé eggyel vissza lehet lépni, a Felhasználó visszajuthat az „Kosár” felületre, ahol a Felhasználó végrehajthatja a kívánt módosításokat a Kosár tartalma tekintetében. 

A „Számlázási és Szállítási adatok”” felületen a Felhasználó meg kell, hogy adja az adott megrendelés esetében a kapcsolattartáshoz szükséges, valamint a megrendelésre kerülő termékek kiszállításához, a számla kiállításához szükséges adatokat.

A „Számlázási és Szállítási adatok”” felületen nyilatkozhat a Felhasználó arról is, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek elfogadja. Ezt a nyilatkozatot a Felhasználó úgy teheti meg, hogy az elfogadásról szóló szövegrész („Az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem és elfogadom. Személyes adataim kezeléséhez szükséges hozzájárulásomat megadom.”) előtti rubrikát bejelöli. Az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásáról szóló nyilatkozat szövege közvetlenül az ÁSZF-re és az Adatkezelési tájékoztatóra mutató linket tartalmaz, így a Felhasználó ezeket a linkeket használva is eljuthat a Webáruház honlapján elhelyezett szövegekhez.

Az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása a megrendelés elküldésének feltételét képezi.

A „Számlázási és Szállítási adatok” felületen a Felhasználó „megjegyzést” intézhet a Szolgáltatóhoz. Ez a megjegyzés azonban nem válik a később létrejövő adásvételi szerződés tartalmává, a megjegyzésből eredően a Szolgáltató számára többletkötelezettségek nem származnak, a megjegyzésben foglaltak nem szolgálhatnak alapul kártérítési vagy bármely más igény Szolgáltatóval szembeni előterjesztésének, érvényesítésének, továbbá a megjegyzésben foglaltak a szerződés létrejötte esetén sem minősülnek a Szolgáltató által elfogadottnak.

A Felhasználónak a megrendelés elküldése előtt a „Számlázási és Szállítási adatok” oldalon van utoljára lehetősége arra, hogy az általa megadott adatokat ellenőrizze, és ha az ellenőrzés során hibát talál, azokat kijavítsa. Továbbá lehetősége van a Kosárhoz visszatérni a böngészőnek azzal a gombjával, amellyel az előzmények felé eggyel vissza lehet lépni.

A „Számlázási és Szállítási adatok” felületről továbblépni a „ Megrendelés elküldése” virtuális gombbal lehet a „Befejezés” oldalra.

A megrendelés elküldését követően a megrendelés adatai a Felhasználó által egyoldalúan, a Webáruház felületén már nem módosíthatók. (Az esetleges módosítási igényt a Felhasználó a Szolgáltatóval, a megadott elérhetőségeken való közvetlen kapcsolatfelvétel útján egyeztetheti.)

Amennyiben a Felhasználó minden szükséges adatot megadott, és nyilatkozott az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásáról is, illetve az adatok további ellenőrzésének lehetőségével már nem kíván élni, a „Számlázási és Szállítási adatok” felületen található „Megrendelés elküldése” gombra kattintva küldheti el (adhatja le) megrendelését.

A „Megrendelés elküldése” gombra kattintással a Felhasználó a megrendelést elküldi a Szolgáltató részére. Amennyiben a Felhasználó az online bankkártyás fizetési módot választja, úgy a Webáruház rendszere a Megrendelést csak a sikeres fizetés megtörténtét követően továbbítja a Szolgáltatóhoz. Az elküldött megrendelés a Felhasználó részéről ajánlatnak minősül és elfogadása esetén fizetési kötelezettséget keletkeztet, azzal, hogy online bankkártyás fizetés esetén a bankkártyával kifizetett összeg tekintetében a fizetési kötelezettség természetesen teljesítettnek minősül.

2.3.

Tájékoztatás a rendelés beérkezéséről” (Befejezés) felület

Azt, hogy a Megrendelés továbbítása a Szolgáltatóhoz sikeresen megtörtént, azaz a Felhasználó a Megrendelést leadta, az jelzi, hogy a Felhasználó a „Befejezés” felületre jut és ott a képernyőüzenetben tájékoztatást kap a megrendelése részleteiről, a megrendelés számáról és arról, hogy a Szolgáltató a megrendelés beérkezéséről visszaigazoló üzenetet fog küldeni a megrendelés során megadott e-mail címre.

A Megrendelés leadása, azaz a Felhasználó ajánlatának a Szolgáltatóhoz érkezése nem jeleneti automatikusan azt, hogy a Szolgáltató a Felhasználó ajánlatát el is fogadta és az adásvételi szerződés a Felhasználó és a Szolgáltató között létre is jött.

A szerződés létrejöttét a jelen ÁSZF III/5. fejezete szabályozza.

3. A bejelentkezett Felhasználó kosarának a sorsa – a Webáruház elhagyása vásárlás nélkül

Ha a regisztrált és bejelentkezett Felhasználó terméke(ke)t helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a Webáruházat, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, a termékek a Kosárban maradnak és azokon a Felhasználó a következő bejelentkezése alkalmával változtatásokat hajthat végre. Az adott termék kosárban maradása nem jelenti azt, hogy később a Felhasználó az adott terméket biztos, hogy meg tudja vásárolni. A vásárlási lehetőség a Szolgáltató rendelkezésére álló készlettől függ.

4. Az adatbeviteli hibák javítása, a technikai leírásra vonatkozó kiegészítő rendelkezés

A Felhasználó a megrendelése összeállítása során elkövetett adatbeviteli hibákat az előző III.1-3. fejezetekben leírt módon tudja javítani a vásárlási folyamat egyes lépéseinél. A hibajavításra kizárólag a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomása előtt van lehetőség.

Jelen ÁSZF-ben a Szolgáltató törekszik arra, hogy a Webáruház használatához, illetve a szerződéskötés technikai lépéseit illetően minden részletre kiterjedő tájékoztatást nyújtson. Amennyiben esetlegesen jelen ÁSZF mégsem tartalmazná a technikai lépesek valamely részletét, úgy a Webáruház értelemszerű használatával, illetve az ott elérhető egyéb tájékoztatások alapján ezek megismerhetővé válnak.

5. Az adásvételi szerződés létrejötte

A megrendelés beérkezéséről a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználó részére visszaigazolást küld arra az e-mail címre, amelyet a Megrendelés során a „Számlázási ésSzállítási adatok” felületen megadott. A visszaigazolás Felhasználóhoz történő megérkezése az ajánlatot elfogadó jognyilatkozatnak minősül, ekként a visszaigazolás Felhasználóhoz történő megérkezésével a Megrendelés szerinti termékek tekintetében a Felhasználó mint vevő (Vásárló) és a Szolgáltató mint eladó között létrejön. Amennyiben a Felhasználó részére a visszaigazoló üzenet a Megrendelés beérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a Felhasználó az ajánlati kötöttsége alól szabadul, a Megrendelés szerinti termékek megvásárlására nem kötelezhető.

A Felhasználó által leadott Megrendelés és annak Szolgáltató általi elfogadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés nem kerül iktatásra, a szerződés nem kerül a Szolgáltató által tárolásra, a Szerződés utóbb nem lesz hozzáférhető. A Szolgáltató a Megrendelés adatait elektronikus adathalmazként tárolja, amely a Felhasználó részére is hozzáférhetővé tesz a Felhasználó regisztrációjához tartozó Felhasználói felületen, illetve a Megrendelés adatait a Felhasználó részére a visszaigazolásban is megküldi.

A szerződés magyar nyelven jön létre.

Az adásvételi szerződés, az annak részét képező ÁSZF-fel együtt a Vásárló és a Szolgáltató közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza.

6. Árak

A Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő. Az ár ÁFÁ-t nem tartalmaz, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az ÁFA törvény értelmében alanyi adómentes, így ÁFA felszámítására nem köteles.

A termék ára nem tartalmazza a szállítási költséget. A szállítási költség ekként a termék árán felül felmerülő költségnek minősül. A szállítási módokról és költségekről részletesen a jelen ÁSZF 7. fejezete rendelkezik.

A termék ára nem tartalmazza továbbá azt a költséget sem, amely abban az esetben merül fel, ha a Vásárló olyan fizetési módot választ, amely külön díj fizetéséhez kötött. A fizetési módokról és az azok esetleges költségeiről részletesen a jelen ÁSZF 8. fejezete rendelkezik.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a termékek árát bármikor egyoldalúan megváltoztassa. A Vásárló a megrendelése leadásakor feltüntetett árat köteles a termékek áraként megfizetni.

7. Szállítás

7.1. A szállítás földrajzi területe

A Szolgáltató kizárólag Magyarország területére történő kiszállítással teljesít megrendeléseket.

7.2. Szállítási módok és költségek

7.2.1. Személyes átvétel a Szolgáltató telephelyén

A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Vásárló a megrendelt termékeket személyesen vegye át.

A személyes átvétel helye: 2083 Solymár, Mátyás király u. 46.

A személyes átvételre kizárólag az átvétel időpontjának előzetes egyeztetése után, az egyeztetett időpontban van lehetőség.

Az időpont egyeztetésére a +36 30 564 8580 telefonszámon van lehetőség.

Személyes átvétel esetén a szállítási díj: 0,- Ft

7.2.2. Házhoz szállítás

A házhoz szállítást a Fáma Futár Kft. végzi. A Felhasználó a „házhoz szállítás” kézbesítési módot az vásárlás folyamatában a „Számlázási és Szállítási adatok” felületen választhatja ki: a házhoz szállítás kézbesítési módot a „Fáma Futár” választási lehetőség jelenti.

Az Fáma Futár Kft. a küldemény érkezésének várható idejéről sms üzenetet küld. Sikertelen kézbesítés esetén, a kézbesítést végző futár telefonon egyeztet a vásárlóval az átvétel lehetséges idejéről.

A Házhoz Szállítás díjai:

0,01 – 2,5 kg -ig  1525,- Ft

2,51 – 4,5 kg -ig  1.650,- Ft

4,51 – 9,5 kg -ig  1.970,- Ft

A 9,5 kg-ot meghaladó össztömegű megrendelés tekintetében a méret- és súlykorlátokról rendelkező 7.4. pont az irányadó.

7.2.3. Szállítás Fox Post csomagautomatába

A Felhasználó a „Fox Post csomagautomatába” kézbesítési módot az vásárlás folyamatában a „Számlázási és Szállítási adatok felületen választhatja ki. A Felhasználó azt a Fox Post csomagautomatát, ahová a kézbesítést kívánja, a „Számlázási és Szállítási adatok” felületen található legördülő menüben ki kell, hogy válassza. Ezek mindenkori nyitvatartási idejéről a Vásárló a Fox Post honlapján tájékozódhat. A csomag az automatába 1-3 munaknapon belül érkezik meg.

Fox Post csomagautomata választása esetén vásárló a telefonszámára üzenetet kap a csomag hozzáférhetőségéről és az átvételi határidőről, amely 5 naptári nap (ebbe munkaszüneti- illetve ünnep napok nem számítanak bele.). Az sms üzenet tartalmazza a csomagautomata használásához szükséges nyitókódot is.

Fox Post csomagautomatába történő szállítás díjai:

0,01 – 5 kg -ig           863,- Ft

7.3. A szállítási határidő

A Szolgáltató a megrendelt termékeket az adásvételi szerződés létrejöttét követő 4 munkanapon belül szállítja ki a Vásárló részére, kivéve az alábbi eseteket:

Amennyiben a Vásárló az előre utalás fizetési módot választotta, úgy a szállítási határidő a termékek költségekkel növelt ellenértékének Szolgáltató számláján történő jóváírását követő napon kezdődik.

Amennyiben a Vásárló a személyes átvételt választotta a szállítási módok közül, úgy a termékek átadására – a termékek és a költségek előzetes megfizetése esetén – az előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor.

Amennyiben a Szolgáltató az általa vállalt szállítási határidőt nem tudja betartani, úgy erről elektronikus üzenetben tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben a Vásárló a teljesítést a szállításban várható késedelemre tekintettel nem kívánja, úgy elállhat az adásvételi szerződéstől postai úton vagy elektronikus üzenetben megküldött nyilatkozatával.

7.4. Méret és súlykorlátok

Amennyiben a Vásárló megrendelésének össztömege meghaladja a 9,5 kg-ot, úgy a megrendelés leadása során a választható szállítási mód a személyes átvétel. Amennyiben a Vásárló a személyes átvétel helyett házhozszállítási módot kíván választani, úgy ezen szállítási mód költségei tekintetében a Szolgáltató egyedi ajánlatát kell kérnie. Ezt ugyancsak a szállítási mód kiválasztása során teheti meg. Amennyiben a szállítási díj és a szállítási mód tekintetében a Szolgáltató és a Vásárló között megállapodás nem jön létre, úgy a Szolgáltató az adásvételi szerződéstől elállhat.

Házhozszállítás szállítási mód esetében a vásárolt termékek össztömege nem haladhatja meg a 40 kg-ot. A csomag mérete házhozszállítás esetén – az alábbi korlátozások alá esik: 1000 mm x 700mm x 600mm. A Webáruház rendszere nem figyelmeztet a  a csomagra vonatkozó méretkorlát elérésére és előfordulhat, hogy – a megrendelés összetételéből adódóan –  nem figyelmeztet súlykorlát elérésére sem. Erről a Szolgáltató utólag – a rendelés beérkezését és annak feldolgozását követően késedelem nélkül – e-mailben értesíti a vásárlót, és a szállítás díjára és módjára ajánlatot tesz. A súlykorlát vagy a méretkorlát elérése esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelés tekintetében egyedi szállítási díjat alkalmazzon, illetve kizárja valamely szállítási mód alkalmazhatóságát. Amennyiben a szállítási díj és a szállítási mód tekintetében a Szolgáltató és a Vásárló között új megállapodás nem jön létre, úgy a Szolgáltató az adásvételi szerződéstől elállhat.

7.5. A szállítás Vásárló érdekkörében felmerülő késedelme vagy meghiúsulása

Amennyiben a Vásárló által megvásárolt termékek kiszállítása a Vásárló érdekkörében felmerülő okból késedelmet szenved vagy meghiúsul, úgy az ebből eredő többletköltségeket, egyéb károkat a Vásárló viseli. Ennek megfelelően különösen, amennyiben a Vásárló nem veszi át a megvásárolt termékeket tartalmazó csomagot, úgy a visszaszállítás díját köteles a Szolgáltató részére megfizetni. A Szolgáltató újabb kézbesítés megkísérlésére kizárólag abban az esetben köteles, amennyiben a Vásárló a csomag ellenértékét (ide értve a termék árát, a szállítás költségét), valamint a visszaszállítás felmerült költségét a Vásárló előre megfizette.

7.6. Átvétel

A termék Vásárló által vagy az általa megbízott harmadik személy által a szállítást végző személytől, illetve a csomag automatából történő átvételével a megvásárolt termékek átvétele megtörténik. A Vásárló a termékek átvételekor, illetve azt követően késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a Szolgáltató teljesítése megfelelő-e. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél vagy átvételi elismervény az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

8. Fizetés

8.1. Az igénybe vehető fizetési módok és költségei

A vásárlás összegének kiegyenlítése utánvéttel, online bankkártyás fizetéssel vagy banki átutalással lehetséges. Közvetlenül a Szolgáltatónál történő készpénzes fizetésre nincs lehetőség.

A fizetési módok közül a Szolgáltató kizárólag az utánvét esetén számít fel külön költséget, amelyet a Vásárlónak kell megfizetnie.

8.2. Utánvét

Utánvétes fizetés esetén a megvásárolt termékek ára és felmerült költségek összege a termékek átvételekor fizetendő. A Vásárló a szállítási módtól függően fizethet közvetlenül a Fáma Futárnak készpénzben vagy csomagautomata választása esetén bankkártyával. Személyes átvétel esetén utánvétre nincs lehetőség.

Az utánvétes fizetés díja:

Fáma Futár 380,- Ft

Fox Post csomagpont 190,- Ft

Az utánvétes fizetés díja nem tartalmazza azt az esetlegesen, közvetlenül a bankkártya használatával összefüggésben felmerülő, a bankkártyát kibocsátó hitelintézet vagy más jogosult által a bankkártyával történő fizetés költségeként felszámított díjat, költséget.

8.3. Online bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Paylike rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Webáruházat működtető kereskedőhöz (a Szolgáltatóhoz) nem jutnak el, így azokat a Szolgáltató semmilyen módon nem rögzíti, azon nem jutnak a tudomására.

A szolgáltatást nyújtó Paylike ApS

Online bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez használható bankkártya típusok a Webáruházban a választható fizetési módok közül az online bankkártyás fizetési módnál feltüntetésre kerülnek.

Online bankkártyás fizetési mód választása esetén a Felhasználó megrendelése a fizetés megtörténtét követően kerül a Szolgáltatóhoz továbbításra.

8.4. Előre utalás

Amennyiben a Vásárló az előre utalás fizetési módot választja, úgy a megrendelése ellenértékét banki átutalás útján köteles teljesíteni a Megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásától számított 2 munkanapon belül. Amennyiben a Megrendelés ellenértékét a Vásárló a Szolgáltató általi visszaigazolástól számított 2 munkanapon belül banki átutalás útján nem teljesíti, úgy a megrendelése törlésre kerül. Erre a Szolgáltató a Vásárló figyelmét a visszaigazolásban felhívja. A megrendelés törlése a Szerződés felbontását jelenti.

A banki átutalás közlemény rovatában a Vásárló fel kell, hogy tüntesse a Megrendelés számát, amelyről a Szolgáltató a megküldött visszaigazolásban tájékoztatja a Vásárlót.

Az átutalást a következők szerint kell teljesíteni:

Kedvezményezett neve: Noran Gyapjú Bt.

Bankszámla száma: 11742537-21452732

Közlemény: a megrendelésnek a Szolgáltató által küldött visszaigazolásban szereplő száma

Előre utalásos fizetési mód esetén a szállítási határidő a jelen pontban meghatározottak szerint teljesített átutalás alapján történt jóváírás napját követő napon kezdődik. Amennyiben a teljesített átutalás beazonosítása a Megrendelés számának feltüntetése hiánya okán vagy a Vásárló érdekkörében felmerülő más okból késedelmet szenved, úgy az ebből adódó késedelemért a Szolgáltató nem felel.

8.5. Tulajdonjog fenntartás

A vételár teljes kifizetésig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

9. A fogyasztónak minősülő Felhasználónak az a joga, hogy a szerződés megkötésére tett ajánlatát visszavonja

Afogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. r. 20. § (4) bek. rendelkezése alapján, ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

E szabály alkalmazásában fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bek. 3. pontja értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztónak nem minősülő Vásárló ajánlatának visszavonására a Polgári Törvénykönyv szerződés megkötésére vonatkozó szabályai vonatkoznak.

10. A fogyasztónak minősülő Vásárlók elállási joga

10.1. Az elállási jog a fogyasztókat illeti meg

Afogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. r. 20-30 §§ rendelkezései szerint a fogyasztóknak minősülő Vásárlókat (az 5. fejezetben a továbbiakban: Vásárló vagy Fogyasztó) indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

E szabály alkalmazásában fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bek. 3. pontja értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztónak nem minősülő Vásárlót a jelen fejezetben szabályozott elállási jog nem illeti meg.

10.2. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat tartalma és az elállási jog gyakorlásának határideje

Az elállási jogot a fogyasztó gyakorolhatja az adásvételi szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja között is, valamint a termék átvételétől számított 14 napon belüli időtartamban.

A 14 napos határidőt

  • – a terméknek,
  • – több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  • – több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  • – ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kell számítani.

A fogyasztó a jelen fejezetben biztosított elállási jogát a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával tett nyilatkozat útján vagy egyébként az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a jelen fejezetben meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. r. 22. §-ával, illetve a jelen ÁSZF 5.2. pontjával összhangban gyakorolta.

10.3. Az elállási joggal kapcsolatos további szabályok: a Szolgáltató és a Fogyasztó jogai és kötelezettségei elállás esetén

Ha a fogyasztó az elállási jogát gyakorolni kívánja, úgy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot (amelyet a fogyasztó a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező nyilatkozat minta megfelelő kitöltésével is megtehet) postai vagy elektronikus úton juttathatja el a Szolgáltatóhoz, az alábbi elérhetőségekre:

postai cím:

Noran Gyapjú Bt.

2083 Solymár, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.

e-mail cím:

nemezeljteis@gmail.com

Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. r. 22. §, illetve a jelen ÁSZF 5.2. pontjának megfelelően eláll az adásvételi szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. r. 22. §, illetve a jelen ÁSZF 5.2. pontjának megfelelően eláll az adásvételi szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A fogyasztót az elállási joga gyakorlásával összefüggésben a fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. r. 23. § (3) bekezdésében, valamint 24-26. §-ban meghatározottakon és a jelen ÁSZF 5.3. pontjában fejezetben írtakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

11. Hibás teljesítés

11.1. Kellékszavatosság fogyasztónak minősülő vásárlók esetén

E fejezet alkalmazásában fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bek. 3. pontja értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A kellékszavatosság körében a Szolgáltató afogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. r. 11. § (5) bek. rendelkezése alapján a jelen fejezetben foglalt tájékoztatást nyújtja. A kellékszavatossági igények érvényesítése körében a Szolgáltatót és a Vásárlót a jelen pontba foglalt tájékoztató szerint, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján illetik meg a jogok és kötelezettségek. A jelen pontban foglalt tájékoztató értelmében „vállalkozás” megjelölés alatt a Webáruházat működtető Noran Gyapjú Bt.-t kell érteni.

Milyen esetben élhet a Ön a kellékszavatossági jogával?

A Fogyasztó a Noran Gyapjú Bt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Noran Gyapjú Bt. vállalkozás nyújtotta.

E szabály indoka, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Vagyis abban az esetben, ha olyan hibát közöl és olyan határidőben, amely alapján a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen lenne azt vélelmezni, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt, már a teljesítést követő hat hónapon belüli hibaközlés esetén is Ön köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már, mindenképpen Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.2. Kellékszavatosság fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetén

Fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetén a kellékszavatossági jogok a Ptk. általános rendelkezései alapján illetik meg a Vásárlót.

11.3. Termékszavatosság fogyasztónak minősülő vásárlók esetén

E fejezet alkalmazásában fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bek. 3. pontja értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A termékszavatosság körében a Szolgáltató afogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. r. 11. § (5) bek. rendelkezése alapján a jelen fejezetben foglalt tájékoztatást nyújtja. A termékszavatossági igények érvényesítése körében a Szolgáltatót és a Vásárlót a jelen pontba foglalt tájékoztató szerint, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján illetik meg a jogok és kötelezettségek. A jelen pontban foglalt tájékoztató értelmében „vállalkozás” megjelölés alatt a Webáruházat működtető Noran Gyapjú Bt.-t kell érteni.

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.4. Termékszavatosság fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetén

A fogyasztónak nem minősülő Vásárló termékszavatossági igényeket nem érvényesíthet.

IV. Fogyasztói panaszkezelés és vitarendezés

1. A fogyasztó fogalma

Jelen ÁSZF IV. fejezetének alkalmazásában a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja értelmében fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is,

2. Fogyasztói panaszkezelés

A Szolgáltató a jogszabályokban meghatározott kötelezettségének megfelelően kezeli a fogyasztói panaszokat.

A fogyasztó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát a jelen fejezetben foglaltak szerint közölheti a vállalkozással.

A Szolgáltató a fogyasztói panaszokat írásban vagy elektronikus üzenet útján fogadja. A fogyasztó a panaszait a következő elérhetőségeken, illetve módokon terjesztheti elő:

  • a Szolgáltató székhelycímére azaz a 2083 Solymár, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. sz. küldött küldemény útján,
  • a Szolgáltató elektronikus levelezési címére, azaz a nemezeljteis@gmail.com címre küldött elektronikus üzenet útján.

Az írásbeli panaszt (ide értve az elektronikus üzenet útján érkezett panaszt is) a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A Szolgáltató a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

3. Békéltető testület

Amennyiben a fogyasztó vitás ügye a Szolgáltatóval közvetlenül nem rendeződött, úgy a fogyasztó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) mellett működő független testület.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – ezen testületek helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes. A békéltető testület illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti megyére (fővárosra) terjed ki.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Szolgáltató a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Szolgáltató székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület és elérhetőségei:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

mellett működő Békéltető Testület

(Pest Megyei Békéltető Testület)

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81.

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
  (+36-1) 784-3076
  (+36-1) 784-3149

Honlap címe: www.panaszrendezes.hu

4. Egyéb igényérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a fogyasztó vitás ügye a Szolgáltatóval közvetlenül nem rendeződött, vagy egyébként annak feltételei fennállnak, úgy a fogyasztó a Szolgáltatóval szembeni igényeit bírósági úton is érvényesítheti, vagy a fogyasztóvédelmi hatóságként eljáró, területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu/

Mindezeken felül a Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely elősegíti a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a honlapjukon az online vitarendezési platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük.

Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén.

Az online vitarendezési platform elektronikus linkje:

http://ec.europa.eu/odr

V. Záró rendelkezések

1. Digitális adattartalom működése, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések; a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A Webáruház működése, illetve a Webáruházban történő vásárlás nem igényel sem különleges hardver környezetet, sem különleges műszaki védelmi intézkedéseket.

A Webáruházhoz valamennyi operációs rendszeren keresztül lehetséges a hozzáférés.

A Webáruházat bármely modern böngésző program segítségével lehet használni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webáruház, illetve a www.nemezeljteis.hu honlap működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért, a Webáruház, illetve a honlap használatából eredő bármely kárért. Az Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért sem, amelyek az online fizetést biztosító szolgáltató weboldalának használatából vagy azok bármely hibájából erednek.

Kérjük a Felhasználókat, hogy hiba észlelése esetén a hibáról szíveskedjenek értesíteni a Szolgáltatót, hogy azt a lehető legrövidebb időn belül elháríthassa, az egyéb szükséges intézkedéseket megtehesse.

2. Kapcsolat

A Felhasználók a Szolgáltatóval a jelen ÁSZF II. fejezetében meghatározott elérhetőségein vehetik fel a kapcsolatot. E rendelkezés nem érinti a jelen ÁSZF IV/2. fejezetének a fogyasztói panaszkezelésre vonatkozó szabályait.

3. Adatvédelem

Az Adatvédelmi tájékozató a következő link megnyitásával érhető el: www.nemezeljteis.hu/adatvedelmi-tajekoztato

4. Irányadó jogszabályok

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók így különösen:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

5. Hatálybalépés

Jelen ÁSZF 2020. március 1. napján lép hatályba.

Solymár, 2020. március 1.

Noran Gyapjú Bt.